Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O obci

Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Geografické údaje

Geografická poloha obce : Zemepisná šírka: 48.533, Dĺžka: 18.15

48° 31′ 59″ Severné, 18° 9′ 0″ Východná

Susedné mestá a obce : Okresné mesto Topoľčany na juhovýchod, obec Ludanice na západ, obec Urmince na severozápad, obec Nitrianska Streda na juh, obec Nemčice na severovýchod

Celková rozloha obce : 795 ha

Nadmorská výška : 159 m2

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov k 31.12.2016 : 99,87 m2 na 1 obyvateľa, počet obyvateľov k 31.12.2016  784 obyvateľov na trvalom pobyte, 21 obyvateľov na prechodnom pobyte

Vývoj počtu obyvateľov :        počet obyvateľov k 31.12.2016                    805

počet obyvateľov k 31.12.2015                    794

počet obyvateľov k 31.12.2014                    793

                                               počet obyvateľov k 31.12.2013                    800

                                               počet obyvateľov k 31.12.2012                    788

                                               počet obyvateľov k 31.12.2011                    767

                                               počet obyvateľov k 31.12.2010                    735

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : 3,10 %

Vývoj nezamestnanosti : klesajúci trend

 

Symboly obce

Erb obce : v zelenom štíte strieborné, hrotmi nahor a ostrim vľavo otočené radlice - čerieslo a lemeš, obkolesenené zlatými ratolesťami viniča s piatimi strapcami

Vlajka obce : farba žlto – zeleno - biela

Pečať obce : zlatý medailón na ktorom je umiestnený názov a erb obce

História obce

Osídlenie obce je dokladované vykopávkami od praveku, našlo sa i sídlisko z čias Veľkej Moravy, dôkazom čoho je nález črepov z tohto významného obdobia našich dejín.Obec Chrabrany sa prvýkrát spomína v r. 1291 pod názvom Hrabor. Chrabrany boli v tom čase majetkom panstva v Ludaniciach a jedna vetva Ludányovcov na rozlíšenie prevzala priezvisko Chrábori. Od r. 1549 obec patrila Dolgosovcom, od r. 1576 šľachticom z Babindolu. V r. 1687 sa Chrabrany dostávajú pod správu Erdodyovcov. Od r. 1808 sa obec volá Chrabrany. V r. 1828 bolo v obci 59 domov a žilo tu 416 obyvateľov. Od r. 1869 patrí obec rodine Stummerovcov. V r. 1959 bolo založené JRD. Obyvatelia obce boli prevažne roľníkmi a vinohradníkmi. Vývoj obce bol dlhý a poznačený rôznymi nešťastnými udalosťami. V r. 1866 to bola epidémia cholery, v r. 1885 veľká povodeň a v r. 1902 požiar spôsobil, že takmer polovica obce vyhorela.

Cez Chrabrany vedie železnica od r. 1881 z Topoľčian do Nových Zámkov a v r. 1943 bola zriadená zastávka. V r. 1943 boli Chrabrany elektrifikované. V r. 1976 sa obec stala súčasťou mesta Topoľčany ako miestna časť. V r. 1990 obyvatelia obce v referende rozhodli, že sa obec osamostatnila a začala pripravovať a realizovať program jej rozvoja. V r. 1993 – 1995 sa zrealizovala plynofikácia obce a v r. 2000 – 2001 bol do obce zavedený vodovod.

Od roku 1999 je obec súčasťou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.  V r. 2009 a 2010 boli rekonštruované cesty Domovina, Majerská a Vrbová. V r. 2006 bol zrekonštruovaný Dom smútku. Dôležitou súčasťou obce bola budova školy postavená v r. 1928, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou v r. 2004 – 2006 z prostriedkov Európskej únie v rámci programu SAPARD, kedy bola škola prestavaná na Dom rozvoja vidieka.

V obci pulzuje život vďaka spolkom a spoločenským organizáciám. Medzi najvýznamnejšie patria Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz chovateľov, Obecný futbalový klub, Klub Jednoty dôchodcov. Kultúrno-spoločenský život v obci je úzko spätý s dychovou hudbou Chrabranka, už takmer 50 rokov. V obci Chrabrany sa nachádza aj kultúrny dom, ktorý postupne prešiel rekonštrukciou. 

Pôvodná budova kultúrneho domu                                         I. rekonštrukcia kultúrneho domu

Kultúrny dom.jpg      Kultúrny dom rek..jpg

II. rekonštrukcia kultúrneho domu - aktuálny stav

Kultúrny dom II.rek..jpg

Pamiatky

Dominantou obce je Kostol sv. Anny postavený v r. 1718 Stummerovcami, ktorým obec od r. 1869 patrila.
kostol.jpg

Významné osobnosti obce

PaedDr. Pavol Goga (1963) je od r. 2006 poslanec NR SR. Je členom Klubu SMER – SD, členom Osobitného kontrolného výboru NR na kontrolu činnosti SIS, členom výboru NR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Doc. PhDr. Peter Kopecký, PhD (1955) bol od r. 1997 do r. 2002 mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Rumunsku a v Moldavskej republike. Je autorom publikačných jednotiek, štúdií, článkov a recenzií, ktoré vyšli aj v zahraničí.

Ing. Dezider Goga (1926) bol v r. 1971 – 1983 ministrom obchodu Slovenskej republiky.

Mgr. Drahomíra Pechočiaková, rod. Gerová (1945) dlhoročná riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre. Od r. 1995 je zodpovednou redaktorkou periodika Matičné listy. Je autorkou mnohých časopiseckých článkov, úvah, správ, reportov a esejí.


 

Cintorín Chrabrany

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka