Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

OZNAM 

Riaditeľstvo Materskej školy, Ludanická 10, Chrabrany oznamuje rodičom, že 
ZÁPIS do Materskej školy
na školský rok 2018/2019 sa uskutoční
od 7.mája do 25. mája 2018 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Kontakt

Materská škola 
Ludanická 324/10
955 01 Chrabrany

Riaditeľka: Miriam Detková
E-mail: materskaskolkachrabrany@gmail.com
Tel.: 038 / 5313 062
Zriaďovateľ: Obec Chrabrany

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
29.marec 2018 - 3. apríl 2018, začiatok prevádzky 4.apríl 2018 streda

Prijímanie detí do MŠ
Do materskej školy sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu podľa Zákona č. 245/2008 § 59 a Vyhlášky Ministerstva Školstva Slovenskej republiky Č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, § 3. 
Materská škola je jednotriedna s kapacitou pre 22 detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov, aj mladším, ak deti spĺňajú hygienické požiadavky a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu „Zdravé deti“. Jeho zameranie je:
- byť školou otvorenou - pre deti, rodičov, odborníkov na výchovu a vzdelávanie, verejnosť a to obsahom ponúkaného vzdelávania, formou komunikácie, aktivít a podujatí
- byť školou modernou - v aktívnom prostredí s využívaním nových inovačných a edukačných metód, technológií, počítačov, internetu
-byť školou zdravého životného štýlu - cez zdravotný program, spoločné akcie s rodičmi, besiedky v spolubráci s OÚ Chrabrany, výstavky, výučbou AJ
- byť školou demokratických prístupov - rešpektujúcich každé dieťa, každého rodiča, každého zamestnanca.

,,Nezabúdajme, že kvalitná výchova detí je podmienená výchovou samých seba."

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
a/ pripraviť všetky deti na primárne vzdelávanie tak, aby si osvojili všetky vedomosti a zručnosti spracované v ŠKVP v súlade so ŠVP
b/ účinná pomoc pri odstraňovaní nesprávnej výslovnosti za odborného vedenia detského logopéda
c/ prostredníctvom priamych aktivít zameraných na osvojenie si zdravého spôsobu života a tým znižovať chorobnosť detí a predchádzať obezite.

PREVÁDZKA MŠ - od 6,45 hod. do 16,0 0hod.
POPLATKY - prevádzkový poplatok 8 € / mesiac

Kto je od platenia prevádzkového poplatku oslobodený:

- dieťa materskej školy jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

- dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich    kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov 

PODMIENKY PRIJATIA

- dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 roky do 31. 12. kalendárneho roku, dvojročné deti sú prijímané výnimočne, každé prijatie je posudzované individuálne

- dieťa, ktoré ovláda základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti

- prednostne dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- prednostne dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky


 

Cintorín Chrabrany

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka