Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality - všeobecné oznamy

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obciVytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí z 10.11.2018.

Miestna volebná komisia v Chrabranoch zistila tieto výsledky:

Za starostku obce bola zvolená:

Jana Šupová, Ing.       počet platných hlasov 317

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Marcela Gogová, Mgr.,      počet platných hlasov 213

2. Ernest Kotešovský             počet platných hlasov 188

3. Matej Labuda, Mgr.,           počet platných hlasov 188

                             4. Miroslav Macko                  počet platných hlasov 170

                             5. Stanislav Vaňo                   počet platných hlasov 155

6. Rastislav Balajka               počet platných hlasov 153

7. Peter Kopecký                    počet platných hlasov 151

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

                             1. Rastislav Goga, Mgr.         počet platných hlasov 144

2. Milan Šípoš, Ing.                počet platných hlasov 135

3. Jozef Daňo                         počet platných hlasov 123


 
 

ŽSR verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v CHRABRANOCH Vytlačiť
 

Obec CHRABRANY uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného   zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

 1. Rastislav Balajka, 24 r., študent, Urminská 190/20, Chrabrany, nezávislý kandidát
 2. Jozef Daňo, 49 r., živnostník, Urminská 175/4, Chrabrany, Smer – sociálna demokracia 
 1. Rastislav Goga, Mgr., 42 r., zdravotný záchranár, Ludanická 402/47, Chrabrany,  Slovenská národná strana
 2. Marcela Gogová, Mgr. 25 r., farmaceutka,  Kovarská 102/15, Chrabrany, nezávislý kandidát
 3. Peter Kopecký, 45 r., výsluhový dôchodca, Mlynská 323/2, Chrabrany, nezávislý kandidát
 4. Ernest Kotešovský, 44 r., SZČO, Nitrianska 210/46, Chrabrany, nezávislý kandidát
 5. Matej Labuda, Mgr. 26 r., hlavný radca – vyšší súdny úradník, Ludanická 128/42, Chrabrany, nezávislý kandidát
 6. Miroslav Macko, 34 r., strojnícko – technologický pracovník, Mlynská 178/4, Chrabrany, nezávislý kandidát
 7. Milan Šípoš, Ing., 48 r., štátny zamestnanec, Chrenová 37/16, Chrabrany, nezávislý kandidát
 8. Stanislav Vaňo, 46 r., výsluhový dôchodca, Nitrianska 167/28, Chrabrany, nezávislý kandidát.

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov ZOZNAM zareg,kandidátov OcZ.docx ZOZNAM zareg,kandidátov OcZ.docx (31.3 kB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 SOBOTA  10. NOVEMBER 2018

 

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Chrabrany na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 je 7.

Počet volebných obvodov obce Chrabrany pre voľby do orgánov samosprávy obcí je 1.

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Chrabrany na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 je 1,0.

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb je 773.

Zapisovateľka Katarína Bencová 038/5313056

Informácie pre voliča volby01.pdf volby01.pdf (208.5 kB)

 
 

Deň detíVytlačiť
 

Obec Chrabrany Vás pozýva na ukončenie školského roka a deň detí

1. júla 2018 o 15,00 hod. na futbalovom ihrisku v Chrabranoch.

Den deti.jpg

 


 
 

Stavanie májaVytlačiť
 

Obec Chrabrany a Pizzeria Chrabrany Vás poývajú na tradičné stavanie mája 30. 04. 2018 o 18:00 hod. pred Pizzeriou v Chrabranoch. Do tanca hrá hudobná skupina Žochári. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

i_4899785.jpg

 


 
 

Nová webová stránkaVytlačiť
 

Vážení občania, 

dňa 16. marca 2018 sme spustili novú webovú stránku obce Chrabrany, kde sa dozviete mnoho zaujímavých a užitočných informácií. 


 
 

Výberové konania

Hlavný kontrolórVytlačiť
 

Obec Chrabrany  zastúpená starostkou obce Ing. Janou Šupovou, podľa Zákona č. v zmysle § 18a ods. 2 Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

HLAVNÝ KONTROLÓR
OBCE CHRABRANY

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Chrabrany s mesačným pracovným úväzkom 10 %

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne úplne stredné vzdelanie – ekonomického smeru

Iné kritériá a požiadavky:

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • - prihláška do výberového konania
 • - overená fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
 • - profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
 • - výpis z registra trestov predložiť najneskôr pred začiatkom výberového konania, nie starší ako 3  mesiace
 • - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (z.č.428/2002 Z.z.)

 

   Dátum a miesto výberového konania:  12.12.2018  Zasadačka Obecného úradu


     Prihlášku a požadované doklady poslať najneskôr do  5.12.2018  v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie" na obecného kontrolóra OBCE CHRABRANY“ na adresu: Obecný úrad, Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany , alebo priniesť osobne do podateľne Obecného úradu v Chrabranoch počas úradných hodín.


 
 

dnes je: 19.12.2018

meniny má: Judita

webygroup
ÚvodÚvodná stránka